0966.001.001 info@goldlandvietnam.com

Cần bán tại Huyện Thanh Hà

Bán đất mặt đường 390 Việt Hồng Thanh Hà Hải Dương

Bán đất mặt đường 390 Việt Hồng Thanh Hà Hải Dương

Bán đất mặt đường 390 Việt Hồng Thanh Hà Hải Dương...

Giá: 0 ₫

Diện tích: 0m2

Khu vực: Huyện Thanh Hà 27 - 01 - 2022